nmb bank

गृहपृष्ठ Tag: हेरल्ड कलेज

हेरल्ड कलेजका ४८१ विद्यार्थी दीक्षित

हेरल्ड कलेजका ४८१ विद्यार्थी दीक्षित

‘ट्रिपल ए’का आधारमा कलेजमा भर्ना भएका १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई शतप्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ ।