गृहपृष्ठ Tag: हलो ब्रिक

प्रविधि

इँटाको सट्टा हलो ब्रिक

इँटाको सट्टा हलो ब्रिक

यसमा फलामे डण्डीको प्रयोग धेरै नहुने हुँदा घर निर्माण गर्दा लाग्ने लागत पनि कम हुन्छ ।