गृहपृष्ठ Tag: सेरोटाइप–३

जनस्वास्थ्य

यसपटक देखिएको डेङ्गुमा सेरोटाइप–३ स्वरुप

यसपटक देखिएको डेङ्गुमा सेरोटाइप–३ स्वरुप

नेपालमा गरिएको नमुना परीक्षणमा सेरोटाइप–३ स्वरुपको डेङ्गु धेरै देखिएको छ ।