गृहपृष्ठ Tag: नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्था

‘सबै स्थानीय तहले सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगमा निषेध गर्नुपर्छ’

‘सबै स्थानीय तहले सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगमा निषेध गर्नुपर्छ’

हाल विश्वमा वार्षिक ८० लाख मानिसको यस रोगको कारण मृत्यु हनुे गरेको तथ्यांक छ । त्यसैगरी नेपालमा पनि वार्षिक ३७ हजारको यस रोगको कारण ज्यान जाने गरेको छ ।