नदी सभ्यता

सङ्कटमा कालीगण्डकी

सङ्कटमा कालीगण्डकी

विकासका नाउँमा मानवीय प्रहार हुन थालेपछि पवित्र नदी कालीगण्डकीको सभ्यता र अस्तित्व दुवै सङ्कटमा परेको छ ।