गृहपृष्ठ Tag: ढोरपाटन

हाम्रो गाउँ

फेरिएको भातखाने डाँडा

फेरिएको भातखाने डाँडा

भातखाने डाँडामा पहिले खेतीपाती राम्रो नहुँदा खाद्य सङ्कट पथ्र्यो ।