गृहपृष्ठ Tag: टीबीसी मार्केटप्लेस

द ब्रिटिस कलेजको ‘टीबीसी मार्केटप्लेस’ कार्यक्रम सम्पन्न

द ब्रिटिस कलेजको ‘टीबीसी मार्केटप्लेस’ कार्यक्रम सम्पन्न

कलेजले जनाएअनुसार उक्त प्राक्टिकल एसाइनमेन्टबाट कुल ग्रेडको ४० प्रतिशत योगदान हुनेछ र बाँकी प्रक्रियाअन्तर्गत परोपकारमा दान गरिनेछ ।