गृहपृष्ठ Tag: जीर्ण बन्दै संरचना

जीर्ण बन्दै गनापुरमा निर्मित खुला कारागारका संरचना

जीर्ण बन्दै गनापुरमा निर्मित खुला कारागारका संरचना

बाँकेको गनापुरमा निर्मित खुला कारागारका संरचना जीर्ण बन्दै गएका छन् ।