गृहपृष्ठ Tag: #चिरायु अस्पताल

चिरायु अस्पताल र तीन संगीत संस्थाबीच रोयल्टीको सम्झौता

चिरायु अस्पताल र तीन संगीत संस्थाबीच रोयल्टीको सम्झौता

प्रस्तोता समाज नेपाल, संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपाल र संगीत तथा चलचित्र उत्पादक समाज नेपाल र चिरायु अस्पतालबीच रोयल्टी संकलन सम्बन्धमा आज सम्झौता भएको छ ।