nmb bank

गृहपृष्ठ Tag: चार्जिङ स्टेसन

नेपाल प्रहरीले देशभर २५ स्थानमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने

नेपाल प्रहरीले देशभर २५ स्थानमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने

३ सयभन्दा बढी चार्जरलाई सेवा दिन सक्ने गरी प्राधिकरणको डाटा सेन्टरमा चार्जिङ स्टेसनको सफ्टवेयर राखिनेछ ।