गृहपृष्ठ Tag: क्षयरोग निर्मल

२०५० सम्म मुलुकमा क्षयरोग निर्मुल बनाइने

२०५० सम्म मुलुकमा क्षयरोग निर्मुल बनाइने

२०५० सम्ममा मुलुकलाई क्षयरोग निर्मल बनाइन कार्ययोजना बनाइएको छ ।