nmb bank

गृहपृष्ठ Tag: कर्मचारी_विवरण

कर्मचारीको विवरण बुझाउन मन्त्रालयको निर्देशन

कर्मचारीको विवरण बुझाउन मन्त्रालयको निर्देशन

उक्त परिपत्रमार्फत मन्त्रालयले पद, श्रेणी, सेवा समूह, स्वीकृत दरबन्दी, पदपूर्ति, रिक्त, फाजिल, सरुवालगायत विवरण समेत माग गरेको छ ।