गृहपृष्ठ Tag: एक्साइड_Exide

एक्साइडको नयाँ विद्युतीय रिक्सा ब्याट्रीमा १५ महिनाको वारेन्टी

एक्साइडको नयाँ विद्युतीय रिक्सा ब्याट्रीमा १५ महिनाको वारेन्टी

कम्पनीको अनुसार कुनै पनि पुरानो ब्याट्री साटेर नयाँ एक्साइड ब्याट्री पनि ग्राहकहरुले प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।